امروز 10 خرداد 1403

| فروش و عرضه تجهیزات کشاورزی و آبیاری بارانی در کشور

محصولات الوند مکش

محصولات آبپاش بارانی

تنوع محصولات
0 +
تیم الوند مکش
% 0 +
مشتریان ثابت
0 +
رضایت مشتریان
0 %

ابپاش ها و خصوصیات انها

آخرین جز سیستم آبیاری بارانی آبپاشها به شمار می روند. آبپاشها باید آب را تا حد ممکن به طور یکنواخت و بدون آنکه در سطح زمین رواناب ایجاد شود، پخش نماید.

انواع آبپاشها

1. آبپاشهای چرخان مانند آبپاشهای ضربه ای، دنده ای و عکس العملی
2. آبپاشهای ثابت مانند آب افشانها

آبپاش های ضربه ای:

آبپاشهای ضربه ای دارای یک یا دو سر آبپاش یا نازل می باشد که جت آب را وارد هوا می کنند. آبپاش تک نازل دارای یک روزنه بوده و آب کمتری مصرف نموده و به طور یکنواخت آبیاری می کند. در آبپاش دو فواره ای یک فواره دارای برد زیاد است که مانند تک فواره عمل می کند و فواره دیگر دارای برد کم است و نزدیک آبپاش را آبیاری می کند. به این ترتیب یکنواختی پخش آب بیشتر می شود. در مقابل فواره آب یک صفحه ی فنرداری قرار گرفته است که در اثر برخورد جریان آب با آن و عکس العمل فنر، به طور مرتب رفت و برگشت نموده و مانند آن است که جریان آب را با برخورد با آن قطع و وصل کند. این عمل باعث چرخیدن فواره آب می شود. در آبپاشهای دو فواره ای این صفحه فقط در مقابل فواره ای که برد زیاد دراد قرارگرفته است.

آبپاشهای دنده ای

در این آبپاش های دنده ای توربین کوچکی کار گذاشته شده است که در آن سرعت چرخشی زیاد توربین توسط تعدادی چرخ دنده تقلیل داده می شود. این آبپاشها نیز دارای یک یا چند جت خروجی آب هستند که حول محور عمودی آبپاش می چرخند. برخلاف آبپاشهای ضربه ای که به صورت قطع و وصلی عمل می کنند، چرخش آبپاشهای دنده ای آرام و بدون اغتشاش صورت می گیرد.

آبپاشهای عکس العملی

در ابپاش های عکس العملی، عمل چرخش در اثر نیروی عکس العمل آب در هنگام خروج از دهانه فواره صورت می گیرد. این آبپاشها سطح وسیعی را آبیاری نمی کنند و فشار مورد نیاز برای استفاده از انها به مراتب کمتر است(5/0 تا 2 اتمسفر).

آبپاشهای ثابت

انواع آبپاشهای ثابت به وضعیت شیارهای خروجی آب دارد. شیارها، شکاف ها، مخروطها و صفحات منحرف کننده در مسیر جریان باعث می شوند تا جریانهای متعدد کوچک در اطراف آبپاش ایجاد شوند تا الگوی دایره ای شکل در حول و حوش آبپاش به صورت افشان پراکنده شود. فشار لازم برای این آبپاشها کم و حدود 2 تا 3 اتمسفر است. امروزه در سنترپیوت و لینیر از این نوع آبپاشها استفاده می شود.
عملکرد آبپاشها از روی دبی، برد پرتاب قطرات، الگوی توزیع، شدت پخش و اندازه قطرات مشخص می گردد.

دبی آبپاشها

دبی آبپاش حجم آب است که در واحد زمان از آن خارج می شود و برحسب واحدهایی مانند لیتر درقیقه توصبف می شود.

برد پرتاب در آبپاشها

فاصله ای که بین آبپاشها در نظر گرفته می شود بستگی به برد پرتاب قطرات آب دارد. برد پرتاب نیز خود تابعی از فشار، شکل و قطر روزنه سر آبپاش و زاویه خروج فواره آب نسبت به افق است. با افزایش فشار، برد پرتاب زیاد می شود و اگر تمام عوامل ثابت باشند برد پرتاب با افزایش قطر روزنه نیز افزایش پیدا می کند. اما با افزایش زاویه پرتاب نسبت به افق، برد پرتاب ابتدا زیاد شده و سپس کاهش می یابد.

الگوی توزیع آب توسط آبپاشها

حجم آب و شدت پخش در زیر آبپاشها نسبت به فاصله از آبپاش متغیر است. الگوی پخش آب در دایره خیس شده هر آبپاش را الگوی توزیع گویند. این الگو برای هر آبپاش در فشار ثابت باید ثابت باشد. اما تغییرات فشار باعث تغییر در الگوی توزیع آب می شود. چنانچه عمق آب ریخته شده روی زمین را در اطراف آبپاش بررسی کنیم خواهیم دید که در فشار خیلی کم چون اکثر قطرات قطر یکنواخت دارند عمدتا” به خارج پرتاب شده و لذا شدت پخش در قسمت حاشیه دایره پخش زیادتر است و اگر از قسمت نزدیک آبپاش که معمولا” ریزش آب زیاد است صرفنظر کنیم، تقریبا در وسط دایره پخش حجم آبی که به زمین می رسد کم است. در واقع مثل آن است که الگوی توزیع آب مشابه یک حلقه لاستیک بادکرده اتومبیل یا نان شیرینی دونات باشد.
در صورتیکه اگر فشار مناسب باشد الگوی توزیع مشابه مثلثی است. در این حالت عمق آب از حاشیه دایره خیس شده به سمت مرکز پخش به صورت خطی افزایش می یابد. چنانچه فشار در آبپاشها بسیار زیاد باشد قطرات تشکیل شده آب ریز خواهند بود و برد پرتاب آنها کم است. در این حالت اکثر قطرات در همان نزدیکی های آبپاش فرو ریخته و عمق آب در حاشیه دایره خیس شده بسیار اندک است.
در هر حال فشار نامناسب در سیستم بارانی– چه زیاد و چه کم- باعث می شود تا بعضی از جاهای زمین کمتر آبیاری شود که اثر آن بر رشد گیاه در آن نقاط مشهود است.
تاثیر قطر روزنه آبپاش و شکل سر آبپاش بر الگوی توزیع آب به اندازه فشار نیست. بخصوص این که می توان اثر آنها را با نصب صفحات منحرف کننده جریان خنثی نموده و یکنواختی پخش آب را افزایش داد. اثر زاویه جت خروجی آب نیز بیشتر بر شعاع دایره پاشش است تا الگوی توزیع. لذا اگر بخواهیم یکنواختی پخش آب در دایره پاشش افزایش یابد لازم است در طراحی فشار سیستم دقت شود.

شدت پخش آب

به مقدار آبی که در یک نقطه از زمین در واحد زمان توسط آبپاش فرو ریخته می شود شدت پخش گویند. شدت پخش از پارامترهای مهم در طراحی یک سیستم آبیاری است زیر مقدار آن باید هماهنگ با شدت نفوذ آب در خاک باشد. در صورتی که شدت پخش زیادتر از ظرفیت نفوذ نهایی آب در خاک باشد. رواناب سطحی ایجاد خواهد شد.

اندازه قطرات در آبپاشها

اندازه یا قطر قطرات آب از این نظر حائز اهمیت است که باعث تخریب خاکدانه ها و ایجاد سله در خاکهای لخت می شوند. بنابراین در بعضی از خاکهای حساس به فرسایش با تغییر سر آبپاشها می توان قطر قطرات را کاهش داد تا از نیروی برخورد آنها با خاکدانه ها کاسته شود. اما در جاهایی که باد وجود دارد اگر قطر قطرات کوچک باشد همراه با باد جابجا شده و الگوی توزیع آب در زیر آبپاش تغییر می کند.

طبقه بندی آبپاش ها بر اساس شعاع آبپاش

1. آبپاشهای کوچک : شعاع پاشش کمتر از 13 متر می باشد.
2. آبپاشهای متوسط : شعاع پاشش بین 13 تا 25 متر می باشد.
3. آبپاشهای بزرگ : شعاع پاشش بیشتر از 25 متر می باشد.

کاهش عمق آبیاری با توجه به شیب زمین

ردیف شیب زمین (درصد) میزان کاهش عمق آبیاری (درصد)
1 0-5 0
2 6-8 20
3 9-12 40
4 13-20 60
5 بالاتر از 20 75

شدت نفوذ پذیری خاک با توجه به بافت خاک

ردیف بافت خاک شدت نفوذ پذیری (میلی متر در ساعت)
1 شنی 19-25
2 شنی لومی 12-19
3 لومی شنی بالاتر از 12
4 لومی بالاتر از 10
5 سیلتی بالاتر از 8

فواصل آبپاشها با توجه به سرعت باد منطقه

الگوی مربعی الگوی مثلثی شدت باد
فاصله آبپاشها روی خط لوله فاصله خطوط لوله از هم فاصله آبپاشها روی خط لوله
متر متر متر کیلومتر در ساعت
1.4R 1.5R 1.7R بدون در نظر گرفتن باد
1.25R 1.35R 1.6R 0-3
1.20R 1.30R 1.5R 3-7
1.10R 1.20R 1.4R 7-10
1.0R 1.10R 1.2R بالاتر از 10

متوسط نیاز آبی با توجه به آب و هوا

ردیف آب و هوا متوسط نیاز آبی (میلی متر در روز)
1 آب و هوای سرد و مرطوب 2.5
2 آب و هوای سرد و خشک 3.8
3 آب و هوای معتدل و مرطوب 3.8
4 آب و هوای معتدل و خشک 5.1
5 آب و هوای گرم و مرطوب 5.1
6 آب و هوای گرم و خشک 7.6

با تشکر از اینکه سایت الوند مکش را انتخاب کرده‌اید.

در قسمت محصولات سایت ،می توانید اطلاعات جامعی راجع انواع آبپاش ها،رایزر ها،بست و قلاب و.. بیابید.

ضمناً مقالات جامعی در حوزه تولیدمحصولات ابیاری قطره ای نیز در صفحه‌ اینستاگرام الوند مکش در دسترس می باشد .

نمایندگی الوند مکش در دو شعبه ی تهران و همدان معرفی گردیده است.هر چه در حوزه ابیاری قطره ای بخواهید، با کیفیت بالا و قیمت مناسب ،فراهم است.

بهترین محصولات آبیاری و کشاورزی

سوالات متداول درباره محصولات آبیاری قطره‌ای

شما هم اگر سوالی در مورد خدمت رسانی دارید ما در کنار شما هستیم

 شرکت الوند مکش انواع آبپاش ها( بیش از 10 نوع ) را در مدل های مختلف alfa/kamet/ambo و … به عرضه میرساند.جهت دیدن انواع آبپاش ها میتوانید  به تب محصولات قسمت آبپاش ها مراجعه کنید.

جهت دیدن قیمت انواع آبپاش ها میتوانیدبه زیر منو آبپاش  بارانی مراجعه کرده و قیمت انواع آبپاش ها را مشاهده نمایید.

گارانتی بدون فاکتور رسمی:یک فصل کاری بعد ار استفاده/گارانتی با فاکتور رسمی:18 ماه پس از خرید/10 سال خدمات پس از فروش

شرایط اقساط محصولات به این صورت میباشد:معادل مبلغ خرید ،چک تضمین/30 درصد پیش پرداخت الباقی در سه قسط/تحویل چک تضمین بعد از تسویه

[ratemypost]