مروری بر استراتژی‌های مدیریت هوشمند آبیاری و تأثیر آنها بر صرفه‌جویی در مصرف آب و عملکرد محصول

چکیده: مدیریت مناسب آب آبیاری توجه زیادی را به خود جلب کرده است، زیرا تضمین امنیت آب و غذا در سراسر جهان بسیار مهم است. یک سیستم آبیاری هوشمند برای استفاده منطقی از آب در مزارع کشاورزی و برای به حداکثر رساندن عملکرد محصول استفاده می­شود. بنابراین تقاضای زیاد برای منابع آبی کاهش می­یابد و […]