مغزی های پلیمری ۲و ۱ ۱/۲ اینچ

امتیاز شما به محصولات تجهیزات و لوازم آبیاری الوند مکش چقدر است ؟

میزان امتیاز از راست به چپ افزایش می یابد.

میانگین امتیاز ۲ / ۵. مجموع امتیاز: ۱

هنوز نظری ثبت نشده است.