شیر خودکار پلیمری پلی استال “۱/۲ ۱

شیر خودکار پلیمری پلی استال “۱/۲

 

 

 

کد محصول اندازه تعداد در کارتن
AM2500 ۲/۱ ۱ ۱۴