شیر خودکار آلومینیوم “۲

شیر خودکار آلومینیوم “۲

 

وسیله مورد نظر شیراتصال سریع (شیرخودکار)۲ اینچ آلومینیومی مدل باران الوند که جهت استفاده در بخش کشاورزی،فضای سبز ویا در هر موردی که نیاز به قطع و وصل سریع آب باشد،طراحی و ساخته شده است.

 

کد محصول اندازه تعداد در کارتن
AM2000 ۲ ۱۵