آبپاش سارو تنظیمی مدل کامت

(دیدگاه 1 کاربر)

آبپاش سارو تنظیمی مدل TN25 طرح کامت

آبپاش سارو مدل TN25 طرح komet163 تنظیمی جز آبپاشهای با آبدهی متوسط و مجهز به نازل های قابل تعویض و دارای قابلیت تنظیم قطاع پاشش بوده و مناسب برای گوشه های زمین و مرز مزارع و فضای سبز می باشد، از ویژگیهای آن، توزیع یکنواخت، قابلیت استفاده در انواع آب و هوا و انواع کشت ها، نصب راحت ، قدرت پرتاب بالا ، یک بار سرویس رایگان و… می باشد.

این محصول با بهره گیری از فن آوری Komet اتریش وایتالیا با نام تجاری سارو تولید وبا تغییرات جزئی در ساختار فیزیکی

(جهت بهره وری بیشتر وراندمان بالا )تولید گردید.

فشار کارکرد : ۲ تا ۶ بار

میزان آبدهی: ۱.۱۴ تا ۴.۳۶ لیتر بر ثانیه

شعاع پرتاب:۳۲.۵ تا۱۸ متر

قطر نازل: ۷ تا ۱۲میلیمتر

لوله خور:ماده۱۱.۲ اینچ

زاویه پرتاب: ۳۰ درجه

ابعاد↑×→ : ۲۵×۴۳ سانتی متر

جنس: برنج، آلومینیوم،پلیمر

وزن: ۱۳۲۸ گرم

جدول اطلاعات آبپاش سارو مدل TN25طرح komet163

الگوی مربعی الگوی مثلثی شدت پاشش سطح آبیاری دبی برد پرتاب فشار کاری قطر نازل
شدت پاشش سطح آبیاری فاصله آبپاشها روی خط لوله شدت پاشش سطح آبیاری فاصله خطوط لوله از هم فاصله آبپاشها روی خط لوله
میلیمتر بر ساعت متر مربع متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر مکعب در ساعت لیتر در ثانیه متر اتمسفر میلیمتر
۶.۴۶ ۶۳۵ ۲۵ ۴.۹۶ ۸۲۶ ۲۷ ۳۱ ۴.۰۳ ۱۰۱۷ ۴.۱۰ ۱.۱۴ ۱۸ ۲ ۷
۵.۹۰ ۸۶۴ ۲۹ ۴.۵۴ ۱۱۲۵ ۳۲ ۳۶ ۳.۶۸ ۱۳۸۵ ۵.۱۰ ۱.۴۲ ۲۱ ۳
۵.۷۹ ۱۰۱۹ ۳۲ ۴.۴۵ ۱۳۲۶ ۳۴ ۳۹ ۳.۶۱ ۱۶۳۲ ۵.۹۰ ۱.۶۴ ۲۲.۸ ۴
۵.۷۰ ۱۱۵۷ ۳۴ ۴.۳۸ ۱۵۰۶ ۳۶ ۴۱ ۳.۵۶ ۱۸۵۴ ۶.۶۰ ۱.۸۳ ۲۴.۳ ۵
۶.۲۵ ۷۸۴ ۲۸ ۴.۸۰ ۱۰۲۰ ۳۰ ۳۴ ۳.۹۰ ۱۲۵۶ ۴.۹۰ ۱.۳۶ ۲۰ ۲ ۸
۶.۳۲ ۹۴۹ ۳۱ ۴.۸۶ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۳.۹۵ ۱۵۲۰ ۶.۰۰ ۱.۶۷ ۲۲ ۳
۶.۱۱ ۱۱۲۹ ۳۴ ۴.۷۰ ۱۴۶۹ ۳۶ ۴۱ ۳.۸۲ ۱۸۰۹ ۶.۹۰ ۱.۹۲ ۲۴ ۴
۶.۱۲ ۱۲۷۴ ۳۶ ۴.۷۰ ۱۶۵۸ ۳۸ ۴۳ ۳.۸۲ ۲۰۴۲ ۷.۸۰ ۲.۱۷ ۲۵.۵ ۵
۷.۱۷ ۹۴۹ ۳۱ ۵.۵۱ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۴.۴۷ ۱۵۲۰ ۶.۸۰ ۱.۸۹ ۲۲ ۲ ۱۰
۷.۳۵ ۱۱۲۹ ۳۴ ۵.۶۵ ۱۴۶۹ ۳۶ ۴۱ ۴.۵۹ ۱۸۰۹ ۸.۳۰ ۲.۳۱ ۲۴ ۳
۶.۷۲ ۱۴۲۹ ۳۸ ۵.۱۶ ۱۸۵۹ ۴۱ ۴۶ ۴.۱۹ ۲۲۸۹ ۹.۶۰ ۲.۶۷ ۲۷ ۴
۶.۴۹ ۱۶۴۸ ۴۱ ۴.۹۹ ۲۱۴۵ ۴۴ ۴۹ ۴.۰۵ ۲۶۴۱ ۱۰.۷۰ ۲.۹۷ ۲۹ ۵
۶.۶۹ ۱۷۶۴ ۴۲ ۵.۱۴ ۲۲۹۵ ۴۵ ۵۱ ۴.۱۸ ۲۸۲۶ ۱۱.۸۰ ۳.۲۸ ۳۰ ۶
۸.۷۸ ۱۰۳۷ ۳۲ ۶.۷۵ ۱۳۴۹ ۳۵ ۳۹ ۵.۴۸ ۱۶۶۱ ۹.۱۰ ۲.۵۳ ۲۳ ۲ ۱۲
۸.۳۸ ۱۳۲۵ ۳۶ ۶.۴۴ ۱۷۲۴ ۳۹ ۴۴ ۵.۲۳ ۲۱۲۳ ۱۱.۱۰ ۳.۰۸ ۲۶ ۳
۸.۰۴ ۱۵۹۲ ۴۰ ۶.۱۸ ۲۰۷۱ ۴۳ ۴۸ ۵.۰۲ ۲۵۵۰ ۱۲.۸۰ ۳.۵۶ ۲۸.۵ ۴
۷.۸۴ ۱۸۲۳ ۴۳ ۶.۰۳ ۲۳۷۲ ۴۶ ۵۲ ۴.۹۰ ۲۹۲۱ ۱۴.۳۰ ۳.۹۷ ۳۰.۵ ۵
۷.۵۸ ۲۰۷۰ ۴۶ ۵.۸۳ ۲۶۹۳ ۴۹ ۵۵ ۴.۷۳ ۳۳۱۷ ۱۵.۷۰ ۴.۳۶ ۳۲.۵ ۶
(دیدگاه 1 کاربر)