شیر خودکار پلیمری پلی پروپیلن “۱/۲ ۱

شیر خودکار پلیمری پلی پروپیلن “۱/۲

 

 

کد محصول اندازه تعداد در کارتن
AM2500 ۲/۱ ۱ ۱۴